Förbättringsarbete på KLRK

Vi har startat ett förbättringsarbete där vi ska dokumentera alla incidenter och avvikelser som händer. Detta ska göra det lättare att följa upp det som hänt och minimera riskerna att det händer igen.

Hjälp oss bli en bättre och säkrare klubb genom att skicka in incident eller avvikelserapporter och förbättringsförslag till Mailen; Personalen, ridskolan@klrk.se eller styrelsen, klrk@klrk.se