Mats träning hösten 22.

Träning för Mats Torstensson
fredagen den 19/8
samt information om kommande träningar

Mats Torstensson är B-tränare i hoppning och har sin anläggning på Öland.
Fredagen den 19/8, kommer han till oss på KLRK för att hålla hoppträning.
Ryttare som löst licens 2022 för KLRK har förtur till platser på träningen. Därefter
medlemmar i KLRK utan licens och i mån av plats ryttare från andra klubbar.
Grupper sätts ihop i samråd med Mats, utefter utbildningsnivå
samt storlek på ponny respektive häst för sig.
Tider: Första gruppen startar cirka kl 15.00. Varje grupp rider 1h och 15 min och det
är 5 ekipage i varje grupp. Ange i din anmälan tidigast tid som du kan rida.
Plats: KLRK stora utebanan.
Pris: 450 kr (+ev engångsavgift för anläggningen, 150 kr)
Anmälan: Anmäl till karin.falkbrink@gmail.com (Skriv namn, vilken tid du tidigast
kan rida, kategori ponny/häst, utbildningsnivå på ekipaget samt ev licens).
Din anmälan är bindande och träningsavgiften för de som får en plats ska vara
KLRK, bankgiro 5939-9428, tillhanda senast den 16/8.
Anmäl senast den 13/8. Fördelning av platser och grupper meddelas den 15/8 via
mail och på KLRK:s hemsida. Reservlista upprättas och eventuella reservplatser
fördelas utefter gruppens sammansättning.
Välkommen med din anmälan!
Under hösten kommer fler träningar att hållas, anmälan sker cirka 2-3 veckor innan
respektive träning. Håll utkik efter inbjudan på KLRK:s hemsida för när det är dags
att anmäla. Datum för höstens träningar är:
Lördagen den 8/10 eftermiddag/kväll
Helgkurs lördag och söndag 22-23/10
Helgkurs lördag och söndag 17-18/1