Mats träning 17-18 december

Träningshelg för Mats Torstensson 17-18/12
Mats Torstensson är B-tränare i hoppning och har sin anläggning på Öland. Helgen
vecka 50, den 17-18/12, kommer han till KLRK för att hålla träning. På lördagen är
fokus markarbete och lydnadsbana medan söndagspasset ägnas åt banhoppning.
Ryttare som löst licens 2022 för KLRK har förtur till platser på träningen. Därefter
medlemmar i KLRK utan licens och i mån av plats ryttare från andra klubbar.
Grupper sätts ihop i samråd med Mats, utefter utbildningsnivå
samt storlek på ponny respektive häst för sig.
Tider: Lördag 17/12 första gruppen startar kl 13.00, passet är 1h 30 min.
Söndag 18/12 första gruppen startar kl 9.00, passet är 1h 15 min.
Plats: KLRK stora ridhuset.
Pris: 900 kr (+ev anläggningsavgift)
Anmälan: Anmäl till karin.falkbrink@gmail.com (Skriv namn, kategori ponny/häst,
utbildningsnivå på ekipaget samt ev licens löst). Din anmälan är bindande och
träningsavgiften för de som får en plats ska vara KLRK, bankgiro 5939-9428,
tillhanda senast 13/12.
Anmäl senast den 27/11, fördelning av platser och grupper meddelas senast 2/12 via
mail och på KLRK:s hemsida. Reservlista upprättas och eventuella reservplatser
fördelas utefter gruppens sammansättning.
Välkommen med din anmälan