Utvecklade och förtydligade regler och rutiner att följa vid risk för smittsam sjukdom

Efter höstens sjukdomsfall bland hästar på anläggningen har styrelsen och personal i samråd med veterinär utvecklat och förtydligat regler och rutiner att följa vid risk för smittsam sjukdom.

För att ytterligare förtydliga regelverket så är gränsen mellan de olika stallen och hagarna förstärkt. Vi vill påminna om att det alltid är ”Hästägarförsäkran” som gäller för att besöka med eller flytta in med häst på anläggningen. För att bromsa och motverka smittspridning på anläggningen vill vi också påminna om att vi har uteboxar att använda i samråd med verksamhetschef och veterinär.

Läs de uppdaterade reglerna om smittskydd och andra allmänna råd, rutiner och regler som gäller på sidan https://www.klrk.se/om-oss/