Mats träning 17-18 juni

Träningshelg för Mats Torstensson 17-18 juni
Mats Torstensson är B-tränare i hoppning och har sin anläggning på Öland. Helgen
vecka 24, den 17-18 juni, kommer han till KLRK för att hålla träning. På lördagen är
fokus markarbete och lydnadsbana medan söndagspasset ägnas åt banhoppning.
Ryttare som löst licens 2023 för KLRK har förtur till platser på träningen. Därefter
medlemmar i KLRK utan licens och i mån av plats ryttare från andra klubbar.
Grupper sätts ihop i samråd med Mats, utefter utbildningsnivå
samt storlek på ponny respektive häst för sig.
Tider: Lördag 17 juni första gruppen startar ca kl 14, passet är 1h 30 min.
Söndag 18 juni första gruppen startar kl 9.00, passet är 1h 15 min.
Plats: KLRK stora utebana
Pris: 1 000 kr (+ev anläggningsavgift)
Anmälan: Anmäl till malin.frej75@gmail.com (Skriv namn, kategori ponny/häst,
utbildningsnivå på ekipaget samt ev licens löst). Din anmälan är bindande och
träningsavgiften för de som får en plats ska vara KLRK, bankgiro 5939-
9428, tillhanda senast onsdag 14 juni.
Anmäl senast den 4 juni, fördelning av platser och grupper meddelas i början av
vecka 23 via KLRK:s hemsida. Reservlista upprättas och eventuella reservplatser
fördelas utefter gruppens sammansättning.
Välkommen med din anmälan !