Cecilia Renevall

vaktmästare, hästskötare och fritidsledare
Inriktning och specialisering
Har jobbat på ridskolan sedan 2015. Jag jobbar med lite allt möjligt, stallskötsel, städning, hästskötsel och hjälper eleverna innan lektionerna.