Hoppträning för Mats Torstensson gruppindelning.

Träning för Mats Torstensson 22-23/1
Plats: Stora ridhuset på KLRK
Betalning: Träningsavgiften, 900 kr + ev engångsavgift för de som inte löst anläggningskort
150 kr) ska vara KLRK, bankgiro 5939-9428, tillhanda senast 18/1.
Tider: Se nedan för varje grupp. På lördagen är respektive pass 1h 30 min och på söndagen
1h och 15 min.
Vid behov av reserv: Kontakta Karin Falkbrink på mail (karin.falkbrink@gmail.com) eller på
messenger så kontaktar hon de på reservlistan.
Att hjälpa till med:
Lördag
– Grupp 1 hjälper till att plocka fram. Medhjälpare får gärna vara på plats 15 min innan
för att bygga. Tack till ridskolan för att ni sladdar banan innan träningen börjar!
– Grupp 2 ställer stöd i mitten och lägger bommar på sarjen/i mitten för att Marie
Sellberg ska kunna komma åt att sladda banan om det behövs, tack Marie!
Söndag
– Grupp 3 hjälper till att bygga bana. Medhjälpare får gärna vara på plats 15 min innan
för att bygga.
– Grupp 4 plockar undan efter sin träning.
Viktigt att tänka på!
Det är viktigt att varje grupp mockar under träningens gång samt krattar vid hinder och på
kortsidorna för att underlaget ska vara lika bra för samtliga grupper under dagen.

Grupp 1, C+D
Lör: 13.45
Sön: 11.30
Nellie F
Elvira M
Amanda L
Alice J
Evelina S

Grupp 2, H
Lör: 18.15
Sön: 10.15
Elin L
Siri S
Emma S
Ann-Charlotte B
Josefin J

Grupp 3, B+C
Lör: 15.15
Sön: 9.00
Vendela R
Alicia B
Edith A
Ebba N
Milly O

Grupp 4, D+H
Lör: 16.45
Sön:12.45
Karin F
Elin G
Nora S
Siri T
Linn L

Reserver
Amanda K, H
Matilda I, H
Ella L, D