Kristina Printzlow

Verksamhetschef
Telefon 0455-27041
Ridsportutbildning
Ridledarkurs, hästskötarexamen. Svenska Ridsportförbundets Affärskola och Verksamhetschefsutbildning.
Inriktning och specialisering
Har jobbat på ridskolan sedan 2006. Jag har varit engagerad i ridsporten i hela mitt liv. Först i ungdomssektionen på Örestads ridskola och i samband med det gick jag alla Ungdomsledarkurserna. När jag flyttade till Karlskrona engagerade jag mig först i KLRKs tävlingssektion och sedan i styrelsen där jag har varit både ordförande och kassör. Jag sitter i Distriktsstyrelsen i Svenska ridsportförbundet och har gjort så i under flera omgångar.
När det gäller ridningen så har jag tävlat i hoppning, dressyr och fälttävlan. Det har varit mest hoppning men tiden med fälttävlan är nog den roligaste.

Jag har inga stadigvarande lektioner utan hoppar in som vikarie när det behövs.