Tävla på och för Karlskrona Lyckå ridklubb

Klubben bedriver förutom ridskoleverksamhet också en omfattande tävlings- och träningsverksamhet, både inom dressyr och hoppning. Ambitionen är att årligen genomföra en nationella hopptävlingar för häst och två lokal/regionala hopptävlingar för både häst och ponny, samt minst en regionala dressyrtävlingar för häst.

Även tävlingar på klubb- och lokal nivå ryms inom klubbens ramar.

Vi håller träningar i hoppning och dressyr för våra ryttare med egen häst för externa tränare. Alla tränare som håller träningspass på klubben måste vara licensierade.

Som tävlingsryttare i klubben kan du förvänta dig av oss:

  • Att vi försöker tillgodose våra ryttares önskemål om träningar, clinics och tävlingar.
  • Att vi utvecklar vår tävlingsverksamhet.

Som tävlingsryttare i klubben förväntar vi oss av dig:

  • Att du följer de policies som klubben tagit fram gällande träningar, lagdeltagande etc. Aktuella policies finns på hemsidan.
  • Att du uppträder som en god representant för klubben.
  • Att du försöker vara en förebild för de ryttare som ännu inte kommit lika långt som du.
  • Att du ställer upp som funktionär på våra tävlingar.

 Lagtävlingar

 I den mån vi har ekipage, så ställer vi upp med lag i både hoppning och dressyr i både division 1, 2 och 3. 

På bild: Linda Lilje-Millqvist för Karlskrona Lyckå Ridklubb