Tävla på och för Karlskrona Lyckå ridklubb

Klubben bedriver förutom ridskoleverksamhet också en omfattande tävlings- och träningsverksamhet, både inom dressyr och hoppning. Ambitionen är att årligen genomföra en nationella hopptävlingar för häst och två lokal/regionala hopptävlingar för både häst och ponny, samt minst en regionala dressyrtävlingar för häst.

Även tävlingar på klubb- och lokal nivå ryms inom klubbens ramar.

Vi håller träningar i hoppning och dressyr för våra ryttare med egen häst för externa tränare. Alla tränare som håller träningspass på klubben måste vara licensierade.

Som tävlingsryttare i klubben kan du förvänta dig av oss:

  • Att vi försöker tillgodose våra ryttares önskemål om träningar, clinics och tävlingar.
  • Att vi utvecklar vår tävlingsverksamhet.

Som tävlingsryttare i klubben förväntar vi oss av dig:

  • Att du följer de policies som klubben tagit fram gällande träningar, lagdeltagande etc. Aktuella policies finns på hemsidan.
  • Att du uppträder som en god representant för klubben.
  • Att du försöker vara en förebild för de ryttare som ännu inte kommit lika långt som du.
  • Att du ställer upp som funktionär på våra tävlingar.

 Lagtävlingar

 I den mån vi har ekipage, så ställer vi upp med lag i både hoppning och dressyr i både division 1, 2 och 3. 

Karlskrona kommuns idrottsstipendium

Är du under 20 år och vill satsa ännu mer på din idrott? Då kan du ansöka om ett idrottsstipendium på 10 000 kronor.

Läs mer om stipendiet på Karlskrona kommuns webbplats: Idrottsstipendium – Karlskrona.se

På bild: Linda Lilje-Millqvist för Karlskrona Lyckå Ridklubb