Molly blir longerad av Tyra på en ridlektion
Foto: Jenny Lilja

Ridskolan

Till ridskolan är alla välkomna, gammal som ung, nybörjare som tävlingsryttare, och eventuella funktionsvariationer är inget hinder!

Karlskrona-Lyckå Ridklubb bedriver en omfattande ridskoleverksamhet. Varje vecka kommer det ca 450 barn, ungdomar och vuxna till ridskolan för att rida på lektioner och träningar.

Det anordnas ridlektioner alla dagar i veckan utom söndagar och på vardagarna är det full aktivitet på klubben från 16.00 till sena kvällen. Lektionerna ges terminsvis.

Ridskolan har 30 skolhästar i olika storlekar och åldrar. Vi jobbar kontinuerligt för att våra ponnyer och hästar ska vara välutbildade och utvecklande för eleverna att rida. En skolhäst har många krav på sig, den ska vara snäll, kunnig, trygg, lagom pigg, fungera med andra hästar och framför allt den ska trivas med att vara skolhäst. Dessa hästar är inte lätta att hitta och när den kommer till ridskolan tar det upp till ett år innan den är helt inskolad i verksamheten. Vi är mycket måna om att våra hästar mår bra, att de ska hålla och inte utsättas för onödig påfrestning. Därför har vi viktgränser på skolhästarna så att de inte behöver bära för tunga ryttare i förhållande till sin egen vikt. Forskningen rekommenderar att hästen inte bär mer än 15% av sin egen vikt. Viktrekommendationerna för våra hästar ser du vid hästinformationen på vår webbplats samt på anslagstavlorna i stallet. Om du får en häst som inte passar dig säger du till ridläraren så vi kan byta. Max gränsen för våra hästar är 90 kg, där över har vi tyvärr ingen häst att erbjuda i dagsläget. Givetvis är alla hästälskare välkomna att delta i övriga aktiviteter som ridskolan anordnar.

Vi har två ridhus och två paddockar där vi har våra lektioner och träningar. Under vår och höst rider vi också ut i skogen.

På loven bedriver klubben ridlägerverksamhet samt kurser.

Foto: Jennie Holmberg

Klubbens ridskoleverksamhet

Klubben erbjuder lektionsridning för barn, ungdom och vuxna i nivå 0-4. Utöver de ordinarie grupperna finns specialgrupper för både barn och vuxna exempelvis med inriktning på dressyr eller hoppning samt för den med speciella behov. Specialgrupperna ställer större krav på hästar lämpade för uppgiften och för ryttaren med speciella behov finns trygga hästar, anpassad utrustning och ramper med lyfthjälpmedel.

Klubbtävlingar för lektionsryttare såsom clear round, programridning, blåbärshoppning och lingondressyr anordnas flera gånger per termin. Ridskoleserien som arrangeras tillsammans med övriga Blekingeklubbar är också till för lektionsryttarna.

Foto: Jenny Lilja

Vill du hjälpa till i stallet och med hästarna?

Så länge ridskolan har sin verksamhet igång är stallet öppet för medlemmarna men ridskolans hästar har tider då de inte ska bli störda: lördag efter 13 och hela söndag samt andra röda dagar då de är lediga från ridlektioner eller medan de äter sin mat. Annars får du gärna sköta om en häst, borsta och kela eller ta hand om utrustning och smörja sadlar och träns. Alla är välkomna att hjälpa till i stallet och på vardagarna brukar ridlärarna mocka och fodra från cirka klockan 18.00 och det är bara till att hugga i! Redskap och skottkärror finns på logen och är bara att använda. Fodring däremot styrs av personal men du är alltid välkommen att hjälpa till!

Vill du börja rida?

Skicka en intresseanmälan och berätta gärna lite om vad du har för förkunskaper eller om det är annat som är bra för oss att veta när vi placerar dig i en grupp. Ju mer vi vet om dig ju lättare är det att hitta rätt grupp. Har du tur finns det kanske en plats som passar dig direkt annars sätter vi upp dig på väntelistan och ringer så fort det finns något ledigt.

Skriv i ämnesraden: Börja rida

Ange: namn, adress, telefon, e-post och personnummer.

Ange på vilken nivå du befinner dig kunskapsmässigt: nybörjare, lite ridvana eller ridvan.

Skicka till: ridskolan@klrk.se

OBS! Ridskolan bemannar stallet vissa tider och är behjälpliga i möjligaste mån men ALLA barn och ungdomar bör ha en vuxen med sig till sin ridlektion som finns närvarande och är behjälplig med att sköta om hästen inför ridlektionen, hjälper till under ridlektionen med att leda hästen vid behov samt sköta om hästen efteråt. Den vuxne ska finnas på anläggningen under hela ridpasset ifall barnet/ungdomen råkar ut för olycka/sjukdom och behöver tas om hand.

Även vuxna ryttare ansvarar själva för att ta med en vuxen eller äldre ungdom som stöd i de fall de behöver hjälp vid skötsel och ridning.

Kontor och klubbrum

Till kontor och klubbrum och cafeteria kan medlemmarna komma och träffa personalen eller värma sig med en kopp kaffe eller choklad.

Kontakt

Ridskolan telefon 0455-270 41.
Telefontider klockan 09.00-16.00.
Mail ridskolan@klrk.se.
Mail läses och besvaras under kontorstid klockan 09.00-16.00.