Horse rider woman near stable, horsewoman before training

Avgifter

Här har vi samlat de olika avgifter du som aktiv i klubben behöver betala för att delta i aktiviteter och använda klubbens anläggning. 

Medlemsavgift:

Medlemsavgiften är obligatorisk för alla oavsett om du är ridskoleryttare, privatryttare eller enbart deltar i enstaka klubbaktiviteter. Medlemskapet ligger till grund för försäkringen Kollektiv olycksfallsförsäkring Svenska Ridsportförbundet.

Enskild medlem: 400 kr/år
Familjemedlem: + 300 kr för varje person/år

Anläggningsavgifter för privatryttare:

Medlemmar betalar anläggningsavgift för att använda ridhus och ridbanor. Anläggningsavgiften kan lösas per kalenderår, termin, månad eller för enstaka tillfälle. Genom att lösa anläggningsavgift förbinder du dig att följa de regler som gäller på anläggningen.

 • Följa KLRK:s säkerhetsregler.
 • Vara införstådd i Karlskrona Lyckå Ridklubbs värdegrund.
 • Följa KLRK:s Policy för användande av ridbanor.
 • Följa styrelsens beslut, vid smitta eller dylikt.
 • Följa hästägarförsäkran: Jag intygar på heder och samvete att min häst att under de senaste 21 dagarna – räknat från denna dag – inte har visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom, att den under samma tid inte har vistats i ett stall där en smittsam hästsjukdom dig veterligen har förekommit, att den under samma tid inte heller på något annat sätt har varit i kontakt med en häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft eller ha en smittsam sjukdom.
 • Instruktörsledd träning skall bokas hos ridinstruktörerna.

Anläggningsavgift 2024 (Anläggningskort)

 Avgiften sätts in på Bankgiro 5939-9428 

Table Plugin

Boxhyror 2024

Idag finns drygt 30 boxplatser att hyra på anläggningen:

 • Karlssons stall 10 boxplatser
 • Nya stallet 15 boxplatser
 • Gröna Lund 6 boxplatser

I stallen finns sadelkammare och spolspiltor (Nya stallet har tillgång till spolspilta i Ridskolestallet). Är du intresserad av att hyra en boxplats är du välkommen att höra av dig till ridskolan@klrk.se för att anmäla dig till kölistan. Som hyresgäst på anläggningen förbinder du dig att följa gällande regler och policys, du finner dem längst ner på denna sida bland länkar och dokument.

Table Plugin

Avgifter ridskolan VT 2024

Terminsstart VT 2024: 8 Januari, sista dagen för ordinarie lektionsridning 15 juni, Fredags grupperna rider sin sista gågn måndagen den 17 juni, Torsdagsgrupperna rider den 18 juni och lördagsgrupperna riden den 19 juni, detta för att alla grupper ska ha lika många lektionstillfällen.

Table Plugin

”Prova på” att rida ridlektion

Det finns möjlighet att ”Prova på” att börja rida. Det innebär att man får rida tre gånger för 1000 kr innan du bestämmer dig för platsen. Provridningen skall göras under dessa tre veckor i följd och det görs ingen återbetalning om du väljer att avbryta provperioden och bara nyttjar delar av den.

Vi har följande betalningsregler på ridskolan:

Terminsbetalningen delas upp på två tillfällen och din faktura har därför två belopp att betala med olika förfallodatum. Den första inbetalningen bekräftar din plats i gruppen, även om du rider kvar i samma ridgrupp sedan länge.

Om du ska sluta rida och säga upp din plats i ridgruppen ska du meddela detta skriftligen i god tid före första inbetalningens förfallodatum för att inte bli betalningsskyldig för nästa period. För återbetalning av inbetalda pengar krävs ett sjukintyg.

Om du som lektionsryttare får förhinder eller blir sjuk och inte kan delta på någon av dina ridlektioner kan du välja att själv byta ridpass med en annan lektionsryttare, förutsatt att ni rider på samma nivå. Ridskolan administrerar inte byte av ridpass mellan ryttare eller igenridning, du får inte avboka din ridning om du säljer den. (då finns det ingen häst bokad).

Var snäll och avboka din tid för hästarnas skull. Detta för att planeringen av lektionerna ska fungera och hästarna inte ska behöva gå för mycket eller för lite.

Hyra skåp på ridskolan

För den som rider ridlektioner på ridskolan finns skåp att hyra för förvaring av ridkläder och annat. Skåpen är placerade i stora ridhuset och du skaffar själv lås till dit skåp. Rummen där skåpen är placerade låses nattetid men du ansvarar själv för de värdesaker du väljer att förvara i skåpet.
Innan sommaruppehållet ska ditt skåp städas ur för att undvika risk för skadedjur eller dålig lukt när skåpen inte används.

Skåp för förvaring: 200 kr/termin

Sök ekonomiskt stöd från Majblomman

Majblomman delar ut ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Det kan handla om ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till fritidsaktiviteter eller en jacka. Hur många barn som kan få hjälp beror på hur många majblommor som sålts. Arbetet med att fatta beslut om ansökningar görs av volontärer som är engagerade i Majblomman på sin fritid. Majblomman delar inte information till Karlskrona Lyckå Ridklubb om vem som ansökt om ekonomiskt stöd.

Så här hanteras ansökningar av Majblomman:

 • Alla som tar emot och arbetar med ansökningar om ekonomiskt stöd hos Majblomman skriver under ett avtal om tystnadsplikt.
 • Material med personlig information som lämnats till Majblomman delas inte vidare till obehöriga.
 • Personlig information förvaras så att obehörig inte kan ta del av den.

Läs mer på Majblommans webbplats.

Dokument och länkar

Policy ridbanor

fortydligande-av-hyreskontrakten