Regler för tränare och träning

Foto: Frida Linehagen

Vår policy för tränare på Karlskrona Lyckå Ridklubb

För tränare gäller Svenska Ridsportförbundets officiella auktorisation: A, B eller C tränare och Ridlärare lägst SRL1.

Tränare skall inneha F-skattsedel eller vara anställd av för branschen relevant arbetsgivare.

Vår policy för ryttare som tränar med egen häst på Karlskrona Lyckå Ridklubb

Obligatoriskt för ALLA ryttare är medlemskap samt innehavande av anläggningskort. Medlemskapet ligger till grund för klubbens försäkringssystem.
Är det hårt tryck på träningarna fördelar ridklubben platserna så att alla får minst en träningsplats per vecka.
Ryttare som löser tävlingslicens för annan klubb får vara med i mån av plats.

Bindningstid gäller per termin

Ryttare/förälder är betalningsansvarig för sin plats oavsett deltagande eller ej. Betalning sker till ridklubbens bg 5939-9428 engång/månad.
Platsen kan överlåtas/säljas använd träningens facebook grupp.
Kan inte platsen tillsättas sker ingen återbetalning.

Max antal ryttare finns bestämt för varje grupp, för att hålla viss kvalitetsnivå.
Detta ”maxtal” kan variera mellan olika träningsgrupper med hänsyn till ekipagens erfarenhets- och ambitionsnivå.
Tränaren avgör ekipagens tillhörighet i gruppen.

För varje grupp finns en person som är ansvarig för information inom gruppen, reservlista, kontroll av medlemskap och anläggningsavgifter samt betalningsströmmarna, ingen kontant betalning är tillåten. Alla träningsansvariga rapporterar till KLRK´s verksamhetsansvarige, för närvarande Kristina Printzlow.

Säkerhetskrav för ryttare som tränar med egen häst på Karlskrona Lyckå Ridklubb

  • Godkänd hjälm är obligatorisk.
  • Säkerhetsväst är ett krav under hoppträning för ryttare under 18 år.
  • Varje ryttare skall ha en medhjälpare med sig som ansvarar för att hindermaterial byggs upp, plockas undan samt plockar gödsel.