Anläggningen

Klubbrum

Privatstall Nya Stallet

Parkering

Vandrarhem

Ridskolestallet

Fiberpaddock

Extra parkering vid tävling

Ridskolehästarnas hagar

Tävlingsbanan

Stora Ridhuset

Kontor/Cafeteria/Sekretariat

Lilla Ridhuset

Stall Gröna Lund