Våra regler

Under denna sida har vi samlat de regler och policys du som medlem förbinder dig att själv följa och även uppmuntra andra medlemmar att efterleva.

Här hittar du:

Till grund för klubbens säkerhetsregler ligger Svenska Ridsportförbundets rekommendationer för lägsta acceptabla nivå när det gäller säkerhet vid hästhantering. Dessa regler har kompletterats med lokala säkerhetsregler för Karlskrona Lyckå Ridklubb (KLRK).

  • Alla tillbud och olyckor anmäls till klubbens verksamhetschef.
  • KLRK är en drogfri klubb och den som vill röka hänvisas därför att göra det utanför klubbens område.