Våra regler

På denna sida har vi samlat de regler och policys du som medlem förbinder dig att själv följa och även uppmuntra andra medlemmar att efterleva.

Här hittar du:

 • Våra säkerhetsregler
 • Våra ridbaneregler
 • Våra regler vid risk för smittsam sjukdom
 • Vår policy för tränare på Karlskrona Lyckå Ridklubb

Våra säkerhetsregler

(beslutade 2008-03-17)

Till grund för klubbens säkerhetsregler ligger Svenska Ridsportförbundets rekommendationer för lägsta acceptabla nivå när det gäller säkerhet vid hästhantering. Dessa regler har kompletterats med lokala säkerhetsregler för Karlskrona Lyckå Ridklubb (KLRK).

 • Alla tillbud och olyckor anmäls till verksamhetschef. Använd tillbudsblankett.
 • KLRK är en drogfri klubb och den som vill röka hänvisas därför att göra det utanför klubbens område.

Utrustningföreskrifter vid hantering av hästar

 • Godkänd hjälm med knäppt hakband ska alltid bäras av ryttare under 18 år när de sköter, tränsar och sadlar hästen, de leder hästen till och från ridning och när de leder annan ryttare.
 • Godkänd hjälm med knäppt hakband ska alltid bäras oavsett ålder vid ridning, longering, tömkörning och löshoppning.
 • Vid hoppning bör du alltid ha långärmad tröja. OBS! Undvik att rida i tröja med huva på grund av stryprisk.
 • År du under 18 år ska du ha säkerhetsväst vid hoppning.
 • Vid träning, ska de som är under 18 år ha en ansvarig vuxen med sig.

Övrig utrustning

 • Den som rider eller handskas med hästar, ska alltid bära ridstövlar, ridskor eller motsvarande kraftiga stövlar eller skor.
 • Inga sporrar vid hantering från marken.
 • Ett antal säkerhetsvästar finns att låna på ridskolan. Barn och ungdomar bör bära säkerhetsväst vid all ridning. För övrigt rekommenderar vi säkerhetsväst framför allt vid hoppning och uteritt.
 • Ta ej av jackan när du sitter på hästen, utan hoppa av hästen först.

Regler vid hantering av hästar på anläggningens område

Led hästen genom dörr/grind genom att öppna dörren/grinden helt och sätta fast den innan du passerar med hästen.

Leda hästen – tänk på detta

 • Hästen ska alltid ledas under kontroll, med ledaren vid hästens bog.
 • Grimskaft och tyglar får aldrig viras rund handen.
 • När hästen ska ledas till och från ridhus/paddock, samt när de ska ställas upp, gäller ett säkerhetsavstånd på minst 3 meter

Hjälp och led annan ryttare genom att närma dig hästen lugnt, och se till att den uppfattar att du kommer. Spring inte, och rör dig ALDRIG vid hästens bakdel.

Vid ridning på området – tänk på att

 • Skritta när ni förflyttar er mellan stall, ridhus och paddockar.
 • Använd reflexer i mörker.
 • Ingen ridning med handhäst.

Gott uppförande på anläggningen

Foto: Frida Linehagen
 • Stallet är hästarnas hem.
 • Stallmiljö ska vara lugn och behaglig, för både hästars och ryttares bästa.
 • Lugn och lågmäld miljö ger både lugna hästar och lugna ryttare, och därmed en säkrare miljö!
 • Gå alltid, spring inte. Detta gäller även när du möter ryttare utomhus.
 • Tala i normal samtalston.
 • Medföljande hundar eller andra djur, ska hållas kopplade.
 • Cyklar, mopeder och bilar ska ställas på anvisade platser.

Regler vid hantering av hästar i stall på anläggningen – allmänt


Foto: Frida Linehagen
 • Vid all skötsel och hantering av häst, ska den stå uppbunden.
 • Behöver något rättas till i utrustningen när häst och ryttare lämnat boxen/spiltan ska hästen hållas av annan person.
 • Håll alltid stallgångar fria från borstar och annan utrustning för att minska risk för skador på hästar och människor.
 • Hästar placerade i karantänstallet/sjukstallet ska lämnas i fred.
 • Håll god ordning i stall och sadelkammare.
 • Vid skötsel av hästens ben sitt på huk (inte på knä), iakttag hästen i ögonvrån för att snabbt kunna flytta dig.
 • Vid skötsel av hästens bakdel stå med sidan mot, och nära hästen, ta hjälp vid behov.
 • Ta hästen i boxen genom att först koppla grimskaft i grimman, öppna sen boxdörren och locka till dig hästen. Sätt på grimman när du står mellan häst och boxdörr, så att du inte blir instängd mellan hästen och väggen.
 • Bind upp hästen kort (ca 30 cm) så att den inte kan fastna och få grimskaftet runt huvudet.
 • OBS! Det är absolut förbjudet att binda hästen med grimskaftet i bett-ringen! Om hästen blir skrämd kan den skadas allvarligt.
 • Släpp hästen i boxen genom att leda in hela hästen i boxen och vänd den. Släpp den när du står mellan hästen och boxdörren, ta av huvudlag (träns), håll med vänster hand om nosryggen ända tills hästen har släppt bettet.
 • Vänd häst i spilta genom att gå före för att inte bli klämd.
 • Sköt häst i spilta genom att vända och binda upp den med huvudet mot stallgången om hästen är orolig.

Regler vid hantering av ridskolehästar – allmänt

 • Vid all skötsel och hantering av häst, ska den stå uppbunden i boxen/spiltan.
 • Det är förbjudet att ta ut hästen ur boxen/spiltan utan tillåtelse av ridläraren.
 • Högst två personer får samtidigt vara inne hos en häst.
 • Behöver något rättas till i utrustningen när häst och ryttare lämnat boxen/spiltan ska hästen hållas av annan person.
 • Håll alltid stallgångar fria från borstar och annan utrustning för att minska risk för skador på hästar och människor.
 • Hästar placerade i karantänstallet/sjukstallet ska lämnas i fred.
 • Håll god ordning i stall och sadelkammare.
 • På logen får endast personal vistas.
 • Vid skötsel av hästens ben sitt på huk (inte på knä), iakttag hästen i ögonvrån för att snabbt kunna flytta dig.
 • Vid skötsel av hästens bakdel stå med sidan mot, och nära hästen. Är du osäker ska du be instruktören om hjälp.
 • Ta hästen i boxen genom att först koppla grimskaft i grimman, öppna sedan boxdörren och locka till dig hästen. Sätt på grimman när du står mellan häst och boxdörr, så att du inte blir instängd mellan hästen och väggen.
 • Bind upp hästen kort (ca 30 cm) så att den inte kan fastna och få grimskaftet runt huvudet.
 • OBS! Det är absolut förbjudet att binda hästen med grimskaftet i bett-ringen! Om hästen blir skrämd kan den skadas allvarligt.
 • Släpp hästen i boxen genom att leda in hela hästen i boxen och vänd den. Släpp den när du står mellan hästen och boxdörren. Ta av huvudlag (träns) genom att hålla med vänster hand om nosryggen ända tills hästen har släppt bettet.
 • Vänd häst i spilta genom att gå före för att inte bli klämd.
 • Sköt häst i spilta genom att vända och binda upp den med huvudet mot stallgången om hästen är orolig.
 • För att få medverka vid ridskolehästarnas in- och utsläpp från och till hagarna, måste du vara minst 13 år, bära hjälm ochnha gått igenom säkerhetsreglerna tillsammans med instruktör. Stäng grinden innan du släpper hästen i hagen. Vid in- och utsläpp, får endast de som har uppdraget vistas i stallet samt på vägarna till och från hagarna.

Våra ridbaneregler

Tack vare ett stort engagemang och arbetsinsats av medlemmar i KLRK har vi idag stora, fina ridbanor att vara stolta över. För att de ska hållas i bästa skick är det viktigt att vi alla hjälps åt att sköta dem. Följ några enkla regler så har vi tillgång till ridbanor av första klass under en lång tid framöver. Vår vaktmästare och anläggningsgruppen arbetar för att Du ska ha tillgång till välpreparerade ridbanor. Om Du tar Ditt ansvar, kan de använda sin tid effektivt till vattning och harvning. Alla som rider på anläggningen har skyldighet att känna till och följa KLRK:s säkerhetsregler.

 • Lämna aldrig gödsel på ridbanan. Mocka allt, även om Din häst är ”oskyldig”. Om du rider utan medhjälpare; sitt av din häst och plocka upp innan Du lämnar banan. Är ni flera på banan samtidigt; ta för vana att hjälpa varandra att mocka. Det är helt ok att påminna varandra. Om du har möjlighet så stanna Din häst när den behöver gödsla, det underlättar mockningen. Vid samtliga lektioner och träningar skall någon utses som ansvarig för mockning. Våra ridlärare och tränare skall vara helt fokuserade på sina elever.
 • Missbruk av anläggningen och dess material kan medföra avstängning.
 • Alla som rider på anläggningen ska ha erlagt medlemsavgift och anläggningsavgift. För ridskoleryttare krävs ej anläggningsavgift.
 • Knacka alltid och invänta svar, innan du går in i ridhus. Vid lektioner öppnas ridhusdörren av ridläraren efter avslutad lektion.
 • På läktaren ska det råda lugn och ordning – inget spring och inga höga röster.
 • Vidtag försiktighet och respektera ridande ekipage vid hantering av klädsel/utrustning
 • Kläder/utrustning förvaras på läktaren eller anvisad plats under ridning. Släpp inte hästen t ex vid täckespåtagning.
 • Vid ridning i båda varven gäller högerregeln. Vid fler än 5 ryttare på lilla delen, rider alla i samma varv.
 • Skritt rides innanför fyrkantspåret, ryttare på volt lämnar företräde för de på fyrkantspåret. Halt görs i mitten av volt.
 • Ryttare får inte rida i bredd på fyrkantspåret
 • Hoppning, longering och tömkörning får endast utföras på fastlagda tider, eller efter samtliga ryttares medgivande.
 • Efter avslutat ridpass, återställ efter dig samt meddela när du öppnar dörren.

Våra regler vid risk för smittsam sjukdom
(2022-12)

Vid misstanke om smittsam sjukdom hos häst uppstallad på Karlskrona Lyckå Ridklubbs anläggning ska det berörda stallet isoleras i samband med provtagning och den sjuka hästen ska sättas i karantän, om så är möjligt. Inga hästar får flyttas från det aktuella stallet.

 • Vid misstänkt smittsam sjukdom i något av föreningens stall; Karlssons, Nya Stallet, Gröna Lund och ridskolestallet ska det aktuella stallet isoleras och avgränsas från övriga hagar, ridbanor och ridhus.
 • Hästar från isolerat stall skall, om möjligt, undvika att passera genom anläggningen. Ridskolans hästar omfattas inte.
 • Hästar från isolerat stall får inte nyttja ridbanor och ridhus. Ridskolans hästar omfattas inte.
 • Ridskolans verksamhet är undantagen
 • Ridskolan och dess verksamhet har alltid företräde och skall skyddas. Ridlektionerna hålles som vanligt men alla ska iaktta försiktighet och byta kläder om man ska besöka något annat stall. Spring mellan stallarna ska undvikas, gällande hygienregler som finns ska följas. Sjuk ridskolehäst hålls i karantän vid misstänkt smitta.

Negativt provsvar

Om vi får ett negativt provsvar, dvs hästen har ingen sjukdom av allvarlig karaktär, följer vi veterinärens rekommendationer:

 • Håll den sjuka hästen fortsatt i karantän. Håll övriga hästar i stallet isolerade.
 • Insjuknar fler hästar hålles stallet isolerat i 21 dagar efter sista insjuknandet.
 • Hästar i det isolerade stallet får rastas på ridvägar utanför anläggningen.

Positivt provsvar

 • Om vi får ett positivt svar gäller beslut av veterinär och närliggande stall kan komma att innefattas av isolering och nedstängning.
 • Hela anläggningen isoleras samtliga stall inom det nedstängda området hålls isolerade från varandra
 • Inga hästar tillåts lämna anläggningen.
 • Inga utomstående hästar får komma för att använda ridbanor/ridhus.
 • Anläggningen hålls isolerad 21 dagar från sista insjuknandet.
 • Inga hästar får rastas på ridvägar utanför anläggningen.
 • Ett schema för användning av uteridbanorna kan vid behov upprättas för de stall som omfattas av isoleringen. Detta schema omfattar även närliggande stall i de fall de omfattas av isoleringen.

Hästägarförsäkran

Hästägarförsäkran enligt nedan gäller alltid alla hästar från alla stall för att få delta i träningar och använda ridhus och ridbanor enskilt.

Hästägarförsäkran:
Jag intygar på heder och samvete att min häst att under de senaste 21 dagarna – räknat från denna dag – inte har visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom, att den under samma tid inte har vistats i ett stall där en smittsam hästsjukdom dig veterligen har förekommit, att den under samma tid inte heller på något annat sätt har varit i kontakt med en häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft eller ha en smittsam sjukdom.

Vår policy för tränare på Karlskrona Lyckå Ridklubb

För tränare gäller Svenska Ridsportförbundets officiella auktorisation.
A, B eller C tränare och Ridlärare lägst SRL1.

Tränare skall inneha F-skattsedel eller vara anställd av för branschen relevant arbetsgivare.

Vår policy för ryttare som tränar med egen häst på Karlskrona Lyckå Ridklubb

Obligatoriskt för ALLA ryttare är medlemskap samt innehavande av anläggningskort. Medlemskapet ligger till grund för klubbens försäkringssystem.
Är det hårt tryck på träningarna fördelar ridklubben platserna så att alla får minst en träningsplats per vecka.
Ryttare som löser tävlingslicens för annan klubb får vara med i mån av plats.

Bindningstid gäller per termin

Ryttare/förälder är betalningsansvarig för sin plats oavsett deltagande eller ej. Betalning sker till ridklubbens bg 5939-9428 engång/månad.
Platsen kan överlåtas/säljas använd träningens facebook grupp.
Kan inte platsen tillsättas sker ingen återbetalning.

Max antal ryttare finns bestämt för varje grupp, för att hålla viss kvalitetsnivå.
Detta ”maxtal” kan variera mellan olika träningsgrupper med hänsyn till ekipagens erfarenhets- och ambitionsnivå.
Tränaren avgör ekipagens tillhörighet i gruppen.

För varje grupp finns en person som är ansvarig för information inom gruppen, reservlista, kontroll av medlemskap och anläggningsavgifter samt betalningsströmmarna, ingen kontant betalning är tillåten. Alla träningsansvariga rapporterar till KLRK´s verksamhetsansvarige, för närvarande Kristina Printzlow.

Säkerhetskrav för ryttare som tränar med egen häst på Karlskrona Lyckå Ridklubb

Godkänd hjälm är obligatorisk.
Säkerhetsväst är ett krav under hoppträning för ryttare under 18 år.

Varje ryttare skall ha en medhjälpare med sig som ansvarar för att hindermaterial byggs upp, plockas undan samt plockar gödsel.