KLRK styrelse 2023, bakre raden från vänster: Matilda Svensson, Camilla Bäckström, Torsten Millqvist, Håkan Lindberg och Helena Holm. Främre raden från vänster: Åsa Ljungberg, Kristina Printzlow, Edit Lennartsson, Birgitta Germundahl, Jenny Lilja och Mary Aronsson. Saknas på bilden: Victoria Nordholm, Susanne Aronsson och Hanna Aronsson.

Styrelse

I Karlskrona Lyckå Ridklubbs styrelse finns representanter från hela klubbens olika verksamheter. Tävlingsryttare, föräldrar, ridskoleryttare, privatryttare och andra aktiva medlemmar. Det är viktigt att styrelsen speglar hela verksamheten.

Att engagera sig i styrelsen är frivilligt och ideellt och bygger på en vilja att bidra till att förvalta och utveckla klubben. Utöver det gemensamma intresset för ridsport och hästar bidrar varje styrelsemedlem med unik kompetens, erfarenhet och inriktning. Detta skapar ramarna för styrelsearbetet och möjliggör en stor bredd på arbetsinsatsen. I styrelsen sitter utöver de som väljs på årsmötet även representanter från tävlingssektionen, ungdomssektion samt verksamhetschefen.

För att styrelsearbetet ska vara roligt och genomförbart har styrelsen skapat interna arbetsgrupper med olika fokus – anläggning, hästen i fokus, affärsutveckling och kommunikation.

Visste du att?

Du behöver inte vara styrelsemedlem för att delta i någon av arbetsgrupperna. Det enda som behövs är intresse och engagemang!

Vill du delta i någon av arbetsgruppen eller bli styrelsemedlem så kontakta styrelsen som förmedlar kontakten med arbetsgruppens ansvarige eller meddelar valberedningen inför kommande årsmöte.

Styrelsen 2024

Ordförande: Åsa Ljungberg
Vice ordförande: Helena Holm
Kassör: Torsten Millqvist
Sekreterare: Matilda Svensson

Ledamot: Jenny Lilja
Ledamot: Mary Aronsson
Ledamot: Victoria Nordholm
Ledamot: Susanne Aronsson
Ledamot: Håkan Lindberg

Suppleant: Camilla Bäckström
Suppleant: Birgitta Germundahl

Ungdomsrepresentant: Hanna Aronsson
Ungdomsrepresentant: Edit Lennartsson

Kontakt styrelsen:  styrelsen@klrk.se. Vill du talas vid med någon av styrelsens medlemmar så bara maila till styrelsens  e-post så får du telefonnummer eller mailadress till den det gäller.

Styrelseprotokoll och beslut

Karlskrona Lyckå Ridklubbs styrelseprotokoll, beslutsdokument och liknande publiceras på denna sida på sidan Styrelseprotokoll och beslut