Säkerhetsregler

Till grund för klubbens säkerhetsregler ligger Svenska Ridsportförbundets rekommendationer för lägsta acceptabla nivå när det gäller säkerhet vid hästhantering. Dessa regler har kompletterats med lokala säkerhetsregler för Karlskrona Lyckå Ridklubb (KLRK).

 • Alla tillbud och olyckor anmäls till verksamhetschef. Använd tillbudsblankett.
 • KLRK är en drogfri klubb och den som vill röka hänvisas därför att göra det utanför klubbens område.

Utrustningföreskrifter vid hantering av hästar

 • Godkänd hjälm med knäppt hakband ska alltid bäras av ryttare under 18 år när de sköter, tränsar och sadlar hästen, de leder hästen till och från ridning och när de leder annan ryttare.
 • Godkänd hjälm med knäppt hakband ska alltid bäras oavsett ålder vid ridning, longering, tömkörning och löshoppning.
 • Vid hoppning bör du alltid ha långärmad tröja. OBS! Undvik att rida i tröja med huva på grund av stryprisk.
 • År du under 18 år ska du ha säkerhetsväst vid hoppning.
 • Vid träning, ska de som är under 18 år ha en ansvarig vuxen med sig.

Övrig utrustning

 • Den som rider eller handskas med hästar, ska alltid bära ridstövlar, ridskor eller motsvarande kraftiga stövlar eller skor.
 • Inga sporrar vid hantering från marken.
 • Ett antal säkerhetsvästar finns att låna på ridskolan. Barn och ungdomar bör bära säkerhetsväst vid all ridning. För övrigt rekommenderar vi säkerhetsväst framför allt vid hoppning och uteritt.
 • Ta ej av jackan när du sitter på hästen, utan hoppa av hästen först.

Regler vid hantering av hästar på anläggningens område

En flicka leder en ponny i grimma
Foto: Josefin Jakobsson och Therese Jakobsson

Led hästen genom dörr/grind genom att öppna dörren/grinden helt och sätta fast den innan du passerar med hästen.

Leda hästen – tänk på detta

 • Hästen ska alltid ledas under kontroll, med ledaren vid hästens bog.
 • Grimskaft och tyglar får aldrig viras rund handen.
 • När hästen ska ledas till och från ridhus/paddock, samt när de ska ställas upp, gäller ett säkerhetsavstånd på minst 3 meter

Hjälp och led annan ryttare genom att närma dig hästen lugnt, och se till att den uppfattar att du kommer. Spring inte, och rör dig ALDRIG vid hästens bakdel.

Vid ridning på området – tänk på att

 • Skritta när ni förflyttar er mellan stall, ridhus och paddockar.
 • Använd reflexer i mörker.
 • Ingen ridning med handhäst.

Gott uppförande på anläggningen

 • Stallet är hästarnas hem.
 • Stallmiljö ska vara lugn och behaglig, för både hästars och ryttares bästa.
 • Lugn och lågmäld miljö ger både lugna hästar och lugna ryttare, och därmed en säkrare miljö!
 • Gå alltid, spring inte. Detta gäller även när du möter ryttare utomhus.
 • Tala i normal samtalston.
 • Medföljande hundar eller andra djur, ska hållas kopplade.
 • Cyklar, mopeder och bilar ska ställas på anvisade platser.

Regler vid hantering av hästar i stall på anläggningen – allmänt

Foto: Frida Linehagen
 • Vid all skötsel och hantering av häst, ska den stå uppbunden.
 • Behöver något rättas till i utrustningen när häst och ryttare lämnat boxen/spiltan ska hästen hållas av annan person.
 • Håll alltid stallgångar fria från borstar och annan utrustning för att minska risk för skador på hästar och människor.
 • Hästar placerade i karantänstallet/sjukstallet ska lämnas i fred.
 • Håll god ordning i stall och sadelkammare.
 • Vid skötsel av hästens ben sitt på huk (inte på knä), iakttag hästen i ögonvrån för att snabbt kunna flytta dig.
 • Vid skötsel av hästens bakdel stå med sidan mot, och nära hästen, ta hjälp vid behov.
 • Ta hästen i boxen genom att först koppla grimskaft i grimman, öppna sen boxdörren och locka till dig hästen. Sätt på grimman när du står mellan häst och boxdörr, så att du inte blir instängd mellan hästen och väggen.
 • Bind upp hästen kort (ca 30 cm) så att den inte kan fastna och få grimskaftet runt huvudet.
 • OBS! Det är absolut förbjudet att binda hästen med grimskaftet i bett-ringen! Om hästen blir skrämd kan den skadas allvarligt.
 • Släpp hästen i boxen genom att leda in hela hästen i boxen och vänd den. Släpp den när du står mellan hästen och boxdörren, ta av huvudlag (träns), håll med vänster hand om nosryggen ända tills hästen har släppt bettet.
 • Vänd häst i spilta genom att gå före för att inte bli klämd.
 • Sköt häst i spilta genom att vända och binda upp den med huvudet mot stallgången om hästen är orolig.

Regler vid hantering av ridskolehästar – allmänt

En tonårsflicka håller en häst i stallet
Foto: Ida Persson
 • Vid all skötsel och hantering av häst, ska den stå uppbunden i boxen/spiltan.
 • Det är förbjudet att ta ut hästen ur boxen/spiltan utan tillåtelse av ridläraren.
 • Högst två personer får samtidigt vara inne hos en häst.
 • Behöver något rättas till i utrustningen när häst och ryttare lämnat boxen/spiltan ska hästen hållas av annan person.
 • Håll alltid stallgångar fria från borstar och annan utrustning för att minska risk för skador på hästar och människor.
 • Hästar placerade i karantänstallet/sjukstallet ska lämnas i fred.
 • Håll god ordning i stall och sadelkammare.
 • På logen får endast personal vistas.
 • Vid skötsel av hästens ben sitt på huk (inte på knä), iakttag hästen i ögonvrån för att snabbt kunna flytta dig.
 • Vid skötsel av hästens bakdel stå med sidan mot, och nära hästen. Är du osäker ska du be instruktören om hjälp.
 • Ta hästen i boxen genom att först koppla grimskaft i grimman, öppna sedan boxdörren och locka till dig hästen. Sätt på grimman när du står mellan häst och boxdörr, så att du inte blir instängd mellan hästen och väggen.
 • Bind upp hästen kort (ca 30 cm) så att den inte kan fastna och få grimskaftet runt huvudet.
 • OBS! Det är absolut förbjudet att binda hästen med grimskaftet i bett-ringen! Om hästen blir skrämd kan den skadas allvarligt.
 • Släpp hästen i boxen genom att leda in hela hästen i boxen och vänd den. Släpp den när du står mellan hästen och boxdörren. Ta av huvudlag (träns) genom att hålla med vänster hand om nosryggen ända tills hästen har släppt bettet.
 • Vänd häst i spilta genom att gå före för att inte bli klämd.
 • Sköt häst i spilta genom att vända och binda upp den med huvudet mot stallgången om hästen är orolig.
 • För att få medverka vid ridskolehästarnas in- och utsläpp från och till hagarna, måste du vara minst 13 år, bära hjälm ochnha gått igenom säkerhetsreglerna tillsammans med instruktör. Stäng grinden innan du släpper hästen i hagen. Vid in- och utsläpp, får endast de som har uppdraget vistas i stallet samt på vägarna till och från hagarna.

(Säkerhetsreglerna är beslutade 2008-03-17)