Foto: Felicia Nilsson

Praktisk information om ridlektioner

Ridgruppsschema och planering

För alla ridgrupper finns en gemensam plan för vad man ska lära sig varje termin. Lektionsplanerna grundar sig i stort på kriterierna för Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken.

Ansvarig ridlärare för respektive grupp planerar ridlektionerna för just sina elever. Detta görs terminsvis men förändringar kan ske för varje vecka beroende på väder, hästarnas hälsa, eller annat som inte går att förutse. Alla ordinarie ridgrupper varvar markarbete, dressyr, hoppning och teori och får även rida en eller flera uteritter per termin.

Teorilektion – vad är det?

Två till fyra gånger per termin använder vi lektionstiden till teori och praktik som komplement till den vanliga ridlektionen. För den ovana ryttaren innebär det grundläggande fakta om hästar, ridning och utrustning i både lektionssal och i stallet. För den vana ryttaren kan det bestå av mer avancerade moment som tömkörning, longering eller uppsutten teori som filmas och analyseras.
För att ge eleverna lite extra, arrangeras emellanåt gemensamma teorilektioner i form av ”Clinics” med inbjudna gästföreläsare/tränare.

Teorischema

Måndag

Rider inte v 22
16.00 Ponny 6, 10, 14, 19. 16.00 Häst 7, 13, 18
17.00 Ponny 5, 9, 13, 18. 17.00 Häst 6, 14, 19
18.00 Ponny 8, 12, 16, 20. 18.00 Häst 9, 15, 20
19.00 Häst 8, 12, 16
20.00 Häst Dr 10, 17

Tisdag

Rider inte v 9
16.00 Ponny 5, 11, 15, 19. 16.00 Häst 6, 12, 16
17.00 Ponny 6, 10, 14, 21. 17.00 Häst 7, 13, 17
18.00 Ponny 8, 12, 16, 20. 18.00 Häst 11, 15, 19
19.00 Häst 8, 14, 20
20.00 Häst Dr 10, 18

Onsdag

Rider inte v 21
16.00 Ponny 6, 10, 14, 20. 16.00 Häst 7, 11, 15, 19
17.00 Ponny 7, 12, 16, 20. 17.00 Häst Hopp 9, 17
18.00 Ponny 8, 11, 15, 19
19.00 Häst 6, 10, 18
20.00 Häst Dr 8, 16

Torsdag

Rider inte v 21
16.00 Ponny Hopp 9, 14, 18
17.00 Ponny 5, 9, 15, 19. 17.00 Häst hopp 8, 16
18.00 Ponny 8, 12, 16, 20. 18.00 Häst 9, 13, 18
19.00 Häst 7, 14, 20

Fredag

Rider inte v 23
15.00 Ponny 13, 17, 21
16.00 Ponny 7, 11, 15, 19. 16.00 Häst 5, 9, 13, 18
17.00 Ponny 8, 12, 16, 20. 17.00 Häst 7, 14, 20
18.00 Ponny 6, 10, 14, 18. 18.00 Häst Hopp 9, 14, 21

Lördag

Rider inte v 23
09.00 Häst Dr 10, 18
09.30 Ponny 6, 11, 15, 19
10.00 Häst 7, 15, 19
10.20 Ponny 6, 11, 15, 19
11.00 Häst 8, 16, 20
11.10 Ponny 5, 9, 14, 18
12.00 Ponny 5, 9, 14, 18

Ridlektion och en flicka som rider hästen Laura på utomhusridbanan
Foto: Elin Mårdfelt

Vilken häst får jag på lektionen?

Till varje lektion används hästar som passar bäst utefter elevens kunskapsnivå och målet är att varje ryttare ska känna sig trygg och få möjlighet att utvecklas i sin ridning. Du får reda på vilken häst du ska rida genom att titta på hästlistan som sitter antingen i stallet eller ridhuset. Det är inte tillåtet att byta häst sinsemellan utan att först ha stämt av med ridläraren. Du ska bocka av dig själv på listan när du kommer. Det är viktigt att du kommer i god tid (senast 30 minuter före lektionsstart) för att hinna göra iordning den häst du ska rida. Om din häst redan går kan du gärna hjälpa någon av de andra ryttarna eller bara pyssla om en häst eller hjälpa till i stallet. Ofta står det på hästlistan att en eller flera hästar ska vila i första hand. Detta innebär att om du blivit tilldelad en av dessa hästar så ska du kontrollera om någon annan ryttare i gruppen uteblir och då istället rida dennes häst. Hjälp gärna varandra inom ridgruppen inför varje ridlektion då det kan vara svårt att ensam ha koll och lösa dessa byten.

Regler byte och försäljning av ridlektioner

Om du får förhinder och inte kan rida ditt ridpass är vi tacksamma om du meddelar detta till ridskolan.

Om du har förhinder är det är tillåtet att byta ridpass med en ridskoleelev som rider på samma nivå. Meddela ridskolan vem du bytt med och vilka ridpass det gäller.

Du får även lov att byta eller sälja ditt ridpass till en ridskoleelev som rider på samma nivå, till ordinarie pris. På Facebook finns en grupp för ridpassbyten och säljes på Karlskrona Lyckå Ridklubb. Se länk nedan.

Om du har meddelat ridskolan att du har förhinder och avbokat ditt ridpass kan du inte sälja det då ingen häst i detta fall har beräknats på din plats.
För att köpa plats i specialgrupp måste du minst rida i nivå 4.

Rida enstaka lektioner?

Om du är medlem men inte har plats i någon ridgrupp och önskar rida ett enstaka pass kan du kontakta ridskolan. Emellanåt kan det finnas möjlighet, beroende på tillgänglighet och dina förkunskaper. Vid köp av ett enstaka ridpass tillkommer 50% påslag på ordinarie pris. Exempel: ridlektion nivå 0-4, 210 kronor ordinarie pris + 50% = 315 kronor.

Kunskapskrav på varje nivå

  • Om du tittar på webbsidan via mobiltelefon behöver du lägga mobilen på sidan för att kunna se listor och tabeller korrekt.
  • Du scrollar upp och ned på sidan för att se hela tabellen/listan.

Nivå 0-1
Du som rider i en 0 till 1 grupp ska under året lära dig
1. Umgås med hästen i stallet, lära dig hur hästen reagerar.
2. Sadling och betsling.
3. Skötsel inför och efter ridningen.
4. Leda hästen vid hand.
5. Grundläggande hjälper (sätta igång, stanna och styra hästen.)
6. Trava, rida lätt.
7. Ridbanans vanligaste och enklaste vägar
Målet är att du ska kunna rida utan ledare i trav ock klara de enklaste vägarna.

Nivå 2-2,5
Du som rider i en 2 till 2 1/2 grupp ska under året lära dig
1. Hästens delar, färg och tecken.
2. Sadelns och tränsets delar
3. Skötsel av hästen samt hästens kroppsspråk.
4. Upp- och avsittning.
5. Ridbanans vägar
6. Lodrät och lätt sits.
7. Trav i nedsittning och lättridning.
8. Galoppfattning, galopp.
9. Ridning över bomserier.
10. Hoppa enkla hinder.
Målet är att du ska klara ryttarmärke 1.

Nivå 2,5
Du som rider i en 2 ½ grupp ska under året lära dig
1. Hjälperna hur de används och hur de påverkar hästen.
2. Hästens byggnad.
3. Ridbanans vägar.
4 Visitering av hästen
5. Galoppfattning ur trav och skritt.
6. Påbörja övningar i sidvärtsrörelser
7. Påbörja övningar i framdelsvändningar.
8. Övningar på cirkelbåge.
9. Samverkan mellan hjälperna
10. Hoppning på enkelhinder och serier.
Målet är att du ska klara märke II

Nivå 3
Du som rider i en 3 grupp ska under året lära dig
1. Att använda hjälperna rätt.
2. Ridhästens mundering.
3. Foderlära
4. Hästens dagliga vård
5. Regler för ridning på ridbana .
6. Fortsatta övningar i sidvärtsrörelser
7. Framdelsvändningar och bakdelsvändningar
8. Övningar på cirkelbåge.
9. Enkelt om hästens beteende
10. Hoppning på lätt bana.
11. Grundregler för tävlingsdeltagande
Målet är att du ska klara märke III

Nivå 4
Du som rider i en 4 grupp ska under året lära dig
1. Hästens anatomi.
2. Häst och stallvård
3. Foderlära
4. Hästens dagliga vård
5. Regler för ridning på ridbana .
6. Fortsatta övningar i sidvärtsrörelser
7. Framdelsvändningar och bakdelsvändningar
8. Övningar på cirkelbåge.
9. Enkelt om hästens beteende
10. Hoppning på lätt bana.
11. Grundregler för tävlingsdeltagande
Målet är att du ska klara märke IV

Specialgrupp
– Vill du fördjupa dig inom hoppning eller dressyr finns specialgrupper för både barn och vuxna.
– För att kunna rida i en specialgrupp krävs förkunskap jämförbart med nivå 4 samt att en ridlärare bekräftar detta.
– Dressyrspecialgrupperna är aldrig fler än åtta ryttare och rider enbart dressyr och/eller markarbete, det vill säga ingen hoppning.
– Hoppspecialgruppena är aldrig fler än åtta ryttare och hoppar tre gånger av fyra, den fjärde gången rids dressyr.
– I specialgrupperna strävar vi efter att ryttaren så långt det är möjligt får rida samma häst flera gånger i rad.
– Ryttare i specialgrupperna ges möjlighet att fokusera mer på detaljer och förbereda sig för att kunna tävla.

Lektionsgrupplista VT-22

  • Om du tittar på webbsidan via mobiltelefon behöver du lägga mobilen på sidan för att kunna se listan korrekt.
  • Du scrollar upp och ned på sidan för att se hela listan.

Länkar och dokument

Gruppen Ridpassbyte Karlskrona Lyckå Ridklubb på Facebook

Medlemskap

Kontakt