Foto: Felicia Nilsson

Praktisk information om ridlektioner

Terminsstart VT 2024: 8 Januari, sista dagen för ordinarie lektionsridning 15 juni, Fredags grupperna rider sin sista gång måndagen den 17 juni, Torsdagsgrupperna rider den 18 juni och lördagsgrupperna riden den 19 juni, detta för att alla grupper ska ha lika många lektionstillfällen.

Lektionsplanering

För alla ridgrupper finns en gemensam lektionsplan för vad man ska lära sig varje termin. Lektionsplanerna grundar sig i stort på kriterierna för Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken.

Ansvarig ridlärare för respektive grupp planerar ridlektionerna för just sina elever. Detta görs terminsvis men förändringar kan ske för varje vecka beroende på väder, hästarnas hälsa, eller annat som inte går att förutse. Alla ordinarie ridgrupper varvar markarbete, dressyr, hoppning och teori och får även rida en eller flera uteritter per termin.

Regler för ordning och säkerhet i stall och på anläggningen

Att vistas bland hästar är härligt och en del spenderar många timmar i stallet varje dag. För att vistelsen ska var trygg och säker för både människor och hästar har klubben säkerhetsregler och rutiner för incidentrapportering. Alla som vistas på klubben och deltar i verksamheten ska ha tagit del av reglerna och vara villiga att följa dem. Du hittar reglerna i sin helhet på sidan ”Om oss”.

Ny i stallet

Vi är eller har alla varit nya i stallet någon gång och även om man ridit länge kanske det är första gången hos just KLRK. När du är ny så kan du behöva mer tid för att hitta allting och få i ordning på rutinerna så kom i god tid innan du ska rida. Ofta finns folk i stallet som känner till vad som ska göras om du frågar men för den som är minderårig är det krav på att ALLTID ha en medföljande vuxen då stallet inte är bemannat medan ridlektionerna pågår så var och en förväntas göra sin häst färdig för lektionen på egen hand. Detta är för att undvika skador på både sig själv och andra men även på hästar och utrustning. Är du minderårig och dessutom ny som ryttare ska den medföljande även hjälpa till att leda din häst på ridlektionen.

Inför varje ridlektion justerar ridlärarna listan med hästar för att ingen häst ska behöva gå för mycket eller för lite beroende på sjukanmälan och annan frånvaro från ryttarna i ridgrupperna. Det medför att det ofta finns en eller ett par hästar som ska vila i första, andra eller tredje hand. När du anländer inför din ridlektion kryssar du i din närvaro och kontrollerar om just din häst ska få vila ifall någon ryttare inte kommer. Skulle så vara fallet ska du istället ta den frånvarande ryttarens häst och börja göra den i ordning. Om ryttaren trots allt dyker upp när det är MINDRE ÄN tjugo minuter kvar före lektionsstart får denne ta den häst du skulle haft från början, oavsett om den står på vilalistan. En viktig sak att tänka på är att du alltid ska räkna med minst tjugo minuters förberedelser av den häst du ska rida och våra hästar förtjänar att bli hanterade lugnt och tryggt. Så håll tiden!

Teorilektion – vad är det?

Två till fyra gånger per termin använder vi lektionstiden till teori och praktik som komplement till den vanliga ridlektionen. För den ovana ryttaren innebär det grundläggande fakta om hästar, ridning och utrustning i både lektionssal och i stallet. För den vana ryttaren kan det bestå av mer avancerade moment som tömkörning, longering eller uppsutten teori som filmas och analyseras.
För att ge eleverna lite extra, arrangeras emellanåt gemensamma teorilektioner i form av ”Clinics” med inbjudna gästföreläsare/tränare.

Ridlärarens planering av teori under terminen är ALLTID preliminärt och kan komma att ändras beroende på väder, hästhälsa, bemanning eller andra omständigheter.

Ridlektion och en flicka som rider hästen Laura på utomhusridbanan
Foto: Elin Mårdfelt

Vilken häst får jag på lektionen?

Till varje lektion används hästar som passar bäst utefter elevens kunskapsnivå och målet är att varje ryttare ska känna sig trygg och få möjlighet att utvecklas i sin ridning. Du får reda på vilken häst du ska rida genom att titta på hästlistan som sitter antingen i stallet eller ridhuset. Det är inte tillåtet att byta häst sinsemellan utan att först ha stämt av med ridläraren. Du ska bocka av dig själv på listan när du kommer. Det är viktigt att du kommer i god tid (senast 30 minuter före lektionsstart) för att hinna göra iordning den häst du ska rida. Om din häst redan går kan du gärna hjälpa någon av de andra ryttarna eller bara pyssla om en häst eller hjälpa till i stallet. Ofta står det på hästlistan att en eller flera hästar ska vila i första hand. Detta innebär att om du blivit tilldelad en av dessa hästar så ska du kontrollera om någon annan ryttare i gruppen uteblir och då istället rida dennes häst. Hjälp gärna varandra inom ridgruppen inför varje ridlektion då det kan vara svårt att ensam ha koll och lösa dessa byten.

Regler byte och försäljning av ridlektioner

Om du får förhinder och inte kan rida ditt ridpass är vi tacksamma om du meddelar detta till ridskolan.

Om du har förhinder är det är tillåtet att byta ridpass med en ridskoleelev som rider på samma nivå. Meddela ridskolan vem du bytt med och vilka ridpass det gäller.

Du får även lov att byta eller sälja ditt ridpass till en ridskoleelev som rider på samma nivå, till ordinarie pris. På Facebook finns en grupp för ridpassbyten och säljes på Karlskrona Lyckå Ridklubb. Se länk nedan.

Om du har meddelat ridskolan att du har förhinder och avbokat ditt ridpass kan du inte sälja det då ingen häst i detta fall har beräknats på din plats.
För att köpa plats i specialgrupp måste du minst rida i nivå 4.