Vill du börja rida?

Skicka ett mail till ridskolan@klrk.se med följande information (* betyder att denna information är obligatorisk):

Namn *
Adress *
Telefon *
E-post *
Personnummer
Alternativlista *
Ange om du är nybörjare, har lite ridvana eller är ridvan *
Förkunskaper och övrig information: berätta gärna lite om vad du har för förkunskaper eller om det är annat som är bra för oss att veta när vi placerar dig i en grupp. Ju mer vi vet om dig ju lättare är det att hitta rätt grupp. Har du tur finns det kanske en plats som passar dig direkt annars sätter vi upp dig på väntelistan och ringer så fort det finns något ledigt.

OBS! Ridskolan bemannar stallet vissa tider och är behjälpliga i möjligaste mån men ALLA barn och ungdomar bör ha en vuxen med sig till sin ridlektion som finns närvarande och är behjälplig med att sköta om hästen inför ridlektionen, hjälper till under ridlektionen med att leda hästen vid behov samt sköta om hästen efteråt. Den vuxne ska finnas på anläggningen under hela ridpasset ifall barnet/ungdomen råkar ut för olycka/sjukdom och behöver tas om hand.

Även vuxna ryttare ansvarar själva för att ta med en vuxen eller äldre ungdom som stöd i de fall de behöver hjälp vid skötsel och ridning.