En tonårsflicka står på ridbanan och klappar om ridskolehästen Saigon

Organisation

Klubben är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbundet (RF).

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bland annat främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt med särskild målsättning att arbeta enligt klubbens fastställda vision:

Karlskrona Lyckå Ridklubb ska vara det självklara valet för varje ryttare. Vi ska vara ett attraktivt ridcentrum. Klubbens verksamhet ska vara välkänd och åtnjuta respekt och förtroende hos alla.

Den av medlemmarna valda styrelsen driver ridklubbens verksamhet, Ungdomssektionen US leder klubbens ungdomsarbete. Tävlingssektionen har hand om tävlingsverksamheten på ridklubben. Klubbens olika områden är indelat i sektioner och arbetsgrupper exempelvis anläggningsgruppen och kommunikationsgruppen.

Klubben driver även ridskola som leds och drivs av verksamhetschef, ridlärare och övrig personal.