Resultat av medlemsundersökning Karlskrona Lyckå Ridklubb 2023

Foto: Felicia Nilsson

Nu har vi i styrelsen sammanställt och gått igenom alla svar som lämnats i vår medlemsundersökning. Det har varit en jättebra svarsfrekvens på undersökningen vilket är glädjande och 30% av våra medlemmar har lämnat svar vilket är mycket bra. En stor klapp på axeln till oss alla som tog tid och deltog, det betyder mycket. Numreringen på diagrammen saknar vissa nummer, vilket är i sin ordning då dessa var fritextfrågor som inte skrivs ut i redovisningen utan istället sammanfattas i texten.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi medlemmar i klubben har lite olika skäl till vårt medlemskap och vårt engagemang. Vissa av oss är här för att rida ridlektion, träna våra egna hästar eller stötta ridande anhöriga och barn. Andra har nyligen flyttat till Karlskrona och letar efter nya vänner eller är återvändare till ridklubben.

När det gäller social inkludering, upplever några av oss svårigheter när vi försöker komma in i  gemenskapen. Det kan kännas som att vi är i vägen eller gör fel. Vissa av oss önskar att vi alla kunde bli bättre på att uppmärksamma och uppskatta varandras positiva handlingar för att skapa en mer välkomnande atmosfär.

Det är lätt att glömma hur det känns att komma som ny när man själv har varit med länge och har man ett kompisgäng i stallet som glatt hälsar och håller en sysselsatt så missar man ofta den som blir stående ensam kvar. Att förändra sitt sätt eller kulturen i föreningen är inte en persons ansvar utan ligger i alla vårt intresse. Känner man sig utanför är risken stor att man slutar komma till stallet eller byter förening och låter vi det hända ofta blir vi till slut inte många kvar. För att komma till rätta med detta så behöver vi ta för vana att hälsa på alla vi möter, lära känna stallkompisarna och bjuda med den som står ensam i det vi gör.

Vår interaktion med personal och tränare varierar men överlag är personalen uppskattad för sin vänlighet och den uppmuntran de ger i olika lägen. De hälsar glatt, men många önskar att ridlärarna hade haft mer tid för medlemmarna utanför ridbanan. Vi har olika erfarenheter med olika tränare, och det påverkar vår övergripande upplevelse av ridklubben. En möjlig lösning för att våra ridlärare och tränare ska få mer tid för medlemmarna är att medlemmarna genom att engagera sig i verksamheten och delta i verksamheten kan frigöra tid för personalen. Ridskolan kommer även att försöka påverka hur ridlärarnas timmar planeras för att rymma undervisning, stalltjänst,  administrativt arbete och tid för medlemmarna.

När det gäller stämningen i ridskolestallet kan det ibland kännas kyligt och anonymt, och som nämnts tidigare finns det vissa situationer där vi känner oss utanför.

Många har svarat att det kan vara svårt att förstå vilka regler och rutiner som gäller i stallet och att man inte alltid hittar någon att fråga om hjälp. Ett förslag för att lösa det problemet är att vi arrangerar fler stallvärdsutbildningar så att fler av oss kan engagera oss som stallvärdar! Är du intresserad av att bli stallvärd eller vi veta mer om det så kontakta ridskolan på ridskolan@klrk.se.

Ridskolans hästar uppfattas som lugna och trygga vilket tyder på att de mår bra och trivs, vi uppskattar därför personalens omtanke om hästarna.

I privathäststallarna på anläggningen råder olika uppfattning om hur väl dessa miljöer fungerar. En del anser att det finns en fin sammanhållning och råder ett gott samarbetsklimat. Andra har tvärtom en känsla av att inte vara välkomna, tycker det är mycket konflikter och egna regler. Förslag till lösning är att stallvärdarna i respektive privathäststall med stöd av verksamhetschef och styrelse arbetar aktivt i respektive stall under vårterminen med målsättningen bättre sammanhållning. Viktigt att komma ihåg är att även om man själv inte upplever problem kan stallkamraten ha en annan situation. 

Vi har en positiv uppfattning om stämningen på och kontakten med klubbens kontor, men ibland känner vi att vi stör när vi kommer in på besök. Vi önskar oss emellanåt möjlighet att tala ostört med en enskild personal vilket kan vara svårt på kontoret, oavsett om vi tar kontakt på telefon eller gör ett fysiskt besök. Personalen på kontoret är tydliga med att alla som behöver komma i kontakt genom telefonsamtal, mail eller ett besök är välkomna och ingen ska känna att den stör. Känslan av att inte kunna talas vid ostört är förståelig då det är ett öppet kontorslandskap men den som behöver kan bara be att få talas vid enskilt så är det lätt åtgärdat och inget besvär.

Påpekanden om att mail besvaras väldigt kortfattat har diskuterats i styrelse och personalgrupp och det är viktigt att vi känner att vi får svar på våra frågor och förstår vad de innebär.

En viktig sak att påminna sig om är att vår förening till skillnad mot många andra har bemannat kontor och personal som är anträffbara på telefon, kontor och mail från morgon till kväll. Det är vi väldigt glada att kunna erbjuda men vi får också förstå att personalen vid sjukdom, vab eller annat behöver prioritera ridverksamheten vilket påverkar tiden för tillexempel mailsvar och liknande.

Uppfattningen om kontakt med styrelsen är mestadels positiv. Dialogen med styrelsen sker i huvudsak genom ordföranden som beskrivs som trevlig och professionell i sina svar. Men när det gäller kontakt med klubben genom dess styrelse har vi olika åsikter och upplevelser. Vissa av oss önskar tydligare och mer information från styrelsen inför tex regeländringar. Styrelsen i sin helhet anses anonym. Dialogen med styrelsen genom ordföranden är helt i sin ordning och följer hur styrelsen vill arbeta, värt att förtydliga är att resonemang och beslut sker inom styrelsen i de flesta frågor som ordföranden sedan besvarar. Att styrelsen uppfattas anonym för medlemmarna är också i sin ordning då föreningen har en anställd verksamhetschef som ansvarar för verksamhet, personal, medlemmar, anläggning och hyresgäster. Även verksamhetschefen för resonemang och fattar beslut i samarbete med styrelsen men är sedan den som verkställer besluten. Styrelsens mål under 2024 är att fokusera mer på insatser som stärker sammanhållning och ideellt engagemang i föreningen. 

Ungdomsstyrelsen anses vara positiv och bra på att skapa roliga aktiviteter. Många yngre medlemmar har våra ungdomsledare som förebilder och förslag om fadderskap fanns bland fritextsvaren.  Ibland uppfattar deltagarna på aktiviteterna att ungdomsstyrelsen samlas i sin grupp och det känns svårt att bjuda in sig själv där. Ungdomsstyrelsen lägger många timmar av sin fritid på att arrangera aktiviteter för oss medlemmar och kan emellanåt behöva samlas för att planera och resonera. Ingen ska känna sig osäker på att komma fram och be om hjälp eller talas vid och detta vill ungdomsledarna vara tydliga med. Bra att veta är att alla våra medlemmar under 26 år automatiskt ingår i en så kallad ungdomssektion. Ungdomssektionen har i sin tur en Ungdomsstyrelse som röstas fram på Ungdomssektionens årsmöte. För att samarbetet i Ungdomsstyrelsen ska fungera bra kan det inte vara en för stor grupp och på KLRK har vi sagt att cirka tio personer är lämpligt. För den som vill engagera sig i Ungdomsstyrelsens aktiviteter utan att vara styrelsemedlem så finns arbetsgrupper med olika inriktning. Det går utmärkt att anmäla sig till arbetsgrupperna genom att maila till us@klrk.se

Deltagande i arbetsdagar och tävlingar påverkas oftast av tidsbrist, och vi känner en önskan om tydligare förväntningar och stöd för funktionärer. Det var oväntat många som svarade att de inte visste att vi tillsammans ansvarar för att hålla vår förenings anläggning i fint skick. Som medlem i föreningen förväntas vi delta i de arbetsdagar som genomförs och vi ser gärna att många också väljer att vara funktionärer på våra fina tävlingar. Vi kommer under vårterminen att planera in två arbetsdagar och dess datum meddelas redan vid årsmötet. För att fler ska känna sig välkomna är det en god idé att vi alla krokar arm och bjuder med varandra så blir det fler personer som behöver göra mindre arbete. Vi kommer att ha start och och sluttid med avslutande gemensam lunch. Alla kan göra något men ingen kan göra allt brukar man säga och det ska vi påminna varandra om detta året!

Att vara funktionär uppfattas enligt fritextsvaren som svårt och många av oss saknar erfarenhet. Vår tävlings- och ryttarsektion kommer därför bjuda in till information så att alla som vill prova på får möjlighet att lära sig vad som förväntas. Det ska vara tydligt fördelade arbetsuppgifter och fasta tider för funktionärsinsatsen. Tid och plats för funktionärsinformation kommer under våren. Tills dess kan man läsa vår webbinfo: Funktionär

Klubbens aktiviteter och clinics anses vara gynnsamma när vi deltar, men det finns en utmaning med att balansera aktiviteternas nivå och tema för olika medlemmar. Verksamhetschef och styrelse tittar gemensamt på de förslag som kom in i undersökningen och välkomnar fler idéer!

Populära platser på anläggningen inkluderar stallen, läktarna i ridhusen och cafeterian och klubbrummet. Att läktarna var populära att vistas på var en positiv överraskning då det är mycket lärorikt att förutom att själv rida, se när andra rider och lyssna på de instruktioner som ges. Förslagsvis så hjälps vi åt att göra våra läktare mer trivsamma genom att städa och inreda dem som en del i arbetsdag eller liknande.

De flesta av oss vet vart våra regler finns att läsa och vad de innehåller. Det stora problemet är snarare att vi upplever att de inte efterlevs. Det är allas ansvar att ta hänsyn till och att följa reglerna men också att hjälpa varandra att göra det. De flesta gör inte fel medvetet och ser vi något tokigt är det hjälpsamt att påtala det, vilket inte ska tas emot som kritik.

Våra regler finns samlade på vår webbplats Våra regler men många regler och rutiner finns även som lappar på anläggningen. Därför har vi fått önskemål om förbättrad struktur på anslagstavlorna för att skapa en mer organiserad miljö. Styrelsen har beslutat att göra en översyn av samtliga regler och rutiner och genomföra det i projektform. för att arbetet ska ge bäst resultat är det viktigt att vi gör ett gemensamt arbete, så känner du som medlem att du vill delta i översynen är du välkommen att anmäla intresse till styrelsen@klrk.se

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är vi medvetna om utmaningarna och möjligheterna i vår ridklubb.

Vi strävar efter att skapa en inkluderande och positiv gemenskap där varje medlem känner sig välkommen och delaktig.

Vi tror på ökad kommunikation och samarbete för att göra vår klubb ännu bättre.