Barn som står vid ponnyn Madam. En rosa prisrosett på tränset.
Foto: Emma Stjernlöf

Föreningen Karlskrona Lyckå Ridklubb

Välkommen till Karlskrona Lyckå Ridklubb – en ridklubb för alla och en av Blekinges största ridklubbar. Vi har en anläggning med lång tradition av ridverksamhet, centralt belägen och lättillgänglig både till fots och med kollektivtrafik och bil.

Klubben är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbundet (RF).

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bland annat främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt med särskild målsättning att arbeta enligt klubbens fastställda vision:

Karlskrona Lyckå Ridklubb ska vara det självklara valet för varje ryttare. Vi ska vara ett attraktivt ridcentrum. Klubbens verksamhet ska vara välkänd och åtnjuta respekt och förtroende hos alla.

Vår värdegrund

Alla ska känna sig välkomna: vi vill att alla ska känna sig välkomna och delta i gemenskapen – här har vi roligt och trivs tillsammans.
Hästen i fokus: vi sätter hästen i fokus vilket innebär att vi värnar om hästen med kunskap, kärlek och omsorg.
Ansvar och säkerhet: verksamheten bedrivs genom att vi i alla sammanhang sätter säkerheten först. Det är alla medlemmars ansvar att följa de regler som finns.
Kvalitet och utveckling: vi säkerställer kvaliteten genom att ha välutbildad personal, bra utrustning och hästar som lämpar sig väl för sina uppgifter.
Bredd och spets: vi verkar för en god samverkan mellan privat- och ridskoleryttare. Vi vill tillgodose olika ryttares behov både vad gäller träning och tävling.

Våra säkerhetsregler

(beslutade 2008-03-17)

Till grund för klubbens säkerhetsregler ligger Svenska Ridsportförbundets rekommendationer för lägsta acceptabla nivå när det gäller säkerhet vid hästhantering. Dessa regler har kompletterats med lokala säkerhetsregler för Karlskrona Lyckå Ridklubb (KLRK).

 • Alla tillbud/olyckor anmäls till verksamhetschef. Använd tillbudsblankett.
 • KLRK är en drogfri klubb och den som vill röka hänvisas därför att göra det utanför klubbens område.

Utrustningföreskrifter vid hantering av hästar

Godkänd hjälm med knäppt hakband ska alltid bäras av ryttare under 18 år när

 • de sköter, tränsar och sadlar hästen,
 • de leder hästen till och från ridning och
 • de leder annan ryttare.
 • Vid ridning, longering, tömkörning och löshoppning, ska godkänd hjälm bäras oavsett ålder.
 • Vid hoppning ska du alltid ha långärmad tröja. OBS! Rid aldrig i tröja med huva.
 • År du under 18 år ska du ha säkerhetsväst vid hoppning.
 • Vid träning, ska de som är under 18 år ha en ansvarig vuxen med sig.

Övrig utrustning

 • Den som rider eller handskas med hästar, ska alltid bära ridstövlar, ridskor eller motsvarande kraftiga stövlar eller skor.
 • Inga sporrar vid hantering från marken.
 • Ett antal säkerhetsvästar finns att låna på ridskolan. Barn och ungdomar bör bära säkerhetsväst vid all ridning. För övrigt rekommenderar vi säkerhetsväst framför allt vid hoppning och uteritt.
 • Ta ej av jackan när du sitter på hästen, utan hoppa av hästen först.

Regler vid hantering av hästar på området

Leda hästen genom dörr/grind

 • Öppna dörren/grinden helt, och sätt fast den innan passage

Leda hästen

 • Hästen ska alltid ledas under kontroll, med ledaren vid hästens bog.
 • Grimskaft och tyglar får aldrig viras rund handen.
 • När hästen ska ledas till och från ridhus/paddock, samt när de ska ställas upp, gäller ett säkerhetsavstånd på minst 3 meter

Hjälpa och leda annan ryttare

 • Närma dig hästen lugnt, och se till att den uppfattar att du kommer.
  Spring inte, och rör dig ALDRIG vid hästens bakdel.

Vid ridning på området

 • Skritta när ni förflyttar er mellan stall, ridhus och paddockar.
 • Använd reflexer i mörker.
 • Ingen ridning med handhäst.

Gott uppförande

Stallet är hästarnas hem

 • Stallmiljö ska vara lugn och behaglig, för både hästars och ryttares bästa.
 • Lugn och lågmäld miljö ger både lugna hästar och lugna ryttare, och därmed en säkrare miljö!
 • Gå alltid, spring inte. Detta gäller även när du möter ryttare utomhus.
 • Tala i normal samtalston.
 • Medföljande hundar eller andra djur, ska hållas kopplade.

På stallbacken

 • Cyklar, mopeder och bilar ska ställas på anvisade platser

Ridbaneregler

 • Alla som rider på anläggningen har skyldighet att känna till och följa KLRK:s säkerhetsregler
 • Alla som rider på anläggningen ska ha erlagt medlemsavgift och anläggningsavgift
 • Knacka alltid och invänta svar, innan du går in i ridhus. Vid lektioner öppnas ridhusdörren av ridläraren efter avslutad lektion. På läktaren ska det råda lugn och ordning – inget spring och inga höga röster.
 • Vidtag försiktighet och respektera ridande ekipage vid hantering av klädsel/utrustning
 • Kläder/utrustning förvaras på läktaren eller anvisad plats under ridning. Släpp inte hästen t ex vid täckespåtagning.
 • Vid ridning i båda varven gäller högerregeln. Vid fler än 5 ryttare på lilla delen, rider alla i samma varv.
 • Skritt rides innanför fyrkantspåret, ryttare på volt lämnar företräde för de på fyrkantspåret. Halt görs i mitten av volt.
 • Ryttare får inte rida i bredd på fyrkantspåret
 • Hoppning, longering och tömkörning får endast utföras på fastlagda tider, eller efter samtliga ryttares medgivande.
 • Efter avslutat ridpass, återställ efter dig och plocka upp eventuell gödsel, samt meddela när du öppnar dörren.

Regler vid hantering av hästar i stall

Allmänt

 • Vid all skötsel och hantering av häst, ska den stå uppbunden.
 • Behöver något rättas till i utrustningen när häst och ryttare lämnat boxen/spiltan ska hästen hållas av annan person.
 • Håll alltid stallgångar fria från borstar och annan utrustning för att minska risk för skador på hästar och människor.
 • Hästar placerade i karantänstallet/sjukstallet ska lämnas i fred.
 • Håll god ordning i stall och sadelkammare.

Skötsel av hästens ben

 • Sitt på huk (inte på knä), iakttag hästen i ögonvrån för att snabbt kunna flytta dig.

Skötsel av hästens bakdel

 • Stå med sidan mot, och nära hästen, ta hjälp vid behov.

Ta en hästen i boxen

 • Koppla grimskaft i grimman.
 • Öppna boxdörren och locka dit hästen.
 • Sätt på grimman när du står mellan häst och boxdörr, så att du inte blir instängd mellan hästen och väggen.
 • Bind upp hästen kort (ca 30 cm) så att den inte kan fastna och få grimskaftet runt huvudet.
 • OBS! Det är absolut förbjudet att binda hästen med grimskaftet i bett-ringen! Om hästen blir skrämd kan den skadas allvarligt.

Släppa hästen i boxen

 • Led in hela hästen i boxen och vänd den. Släpp den när du står mellan hästen och boxdörren.

Ta av huvudlag (träns)

 • Håll med vänster hand om nosryggen ända tills hästen har släppt bettet.

Vända häst i spilta

 • Gå före för att inte bli klämd.

Sköta häst i spilta

 • Om hästen är orolig ska den vändas och bindas upp med huvudet mot stallgången.

Regler vid hantering av ridskolehästar

Allmänt

 • Vid all skötsel och hantering av häst, ska den stå uppbunden i boxen/spiltan.
 • Det är förbjudet att ta ut hästen ur boxen/spiltan utan tillåtelse av ridläraren.
 • Högst två personer får samtidigt vara inne hos en häst.
 • Behöver något rättas till i utrustningen när häst och ryttare lämnat boxen/spiltan ska hästen hållas av annan person.
 • Håll alltid stallgångar fria från borstar och annan utrustning för att minska risk för skador på hästar och människor.
 • Hästar placerade i karantänstallet/sjukstallet ska lämnas i fred.
 • Håll god ordning i stall och sadelkammare.
 • På logen får endast personal vistas.

Skötsel av hästens ben

 • Sitt på huk (inte på knä), iakttag hästen i ögonvrån för att snabbt kunna flytta dig.

Skötsel av hästens bakdel

 • Stå med sidan mot, och nära hästen. Är du osäker ska du be instruktören om hjälp.

Ta hästen i boxen

 • Koppla grimskaft i grimman.
 • Öppna boxdörren och locka dit hästen.
 • Sätt på grimman när du står mellan häst och boxdörr, så att du inte blir instängd mellan hästen och väggen.
 • Bind upp hästen kort (ca 30 cm) så att den inte kan fastna och få grimskaftet runt huvudet.
 • OBS! Det är absolut förbjudet att binda hästen med grimskaftet i bett-ringen! Om hästen blir skrämd kan den skadas allvarligt.

Släppa hästen i boxen

 • Led in hela hästen i boxen och vänd den. Släpp den när du står mellan hästen och boxdörren.

Ta av huvudlag (träns)

 • Håll med vänster hand om nosryggen ända tills hästen har släppt bettet.

Vända häst i spilta

 • Gå före för att inte bli klämd.

Sköta häst i spilta

 • Om hästen är orolig ska den vändas och bindas upp med huvudet mot stallgången.

In- och utsläpp

För att få medverka vid ridskolehästarnas in- och utsläpp från och till hagarna, måste du:

 • vara minst 13 år.
 • Bära hjälm.
 • Ha gått igenom säkerhetsreglerna tillsammans med instruktör.
 • Stäng grinden innan du släpper hästen i hagen.
 • Vid in- och utsläpp, får endast de som har uppdraget vistas i stallet samt på vägarna till och från hagarna.

Klubbinfo

Hantering av personuppgifter

Inom Karlskrona Lyckå Ridklubb behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Sedan införandet av GDPR 2018 har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.