Handikappsridning vid ridskolan, Vedeby. 1969 Till höger Sten Johansson. Foto: Sydbild;

Karlskrona Lyckå Ridklubb – en förening med historia

Karlskrona Lyckå Ridklubb såg dagens ljus 1960 och grundades av Sten Johansson som sedermera startade Johannishus 4H-gård. Då klubben bildades hölls lektionerna på de privathästar som var installade, cirka 8-10 stycken,  och man hade inga lektionshästar till en början.  Klubben hade 50-100 medlemmar  och den byggnad som idag kallas Nya stallet fungerade då som ridhus.

Under årens lopp har verksamheten utvecklats och många har representerat klubben i tävlingar i både hopp och dressyr. En av de flitiga tävlingsryttarna i hoppning var Björn Carlsson som även var ridskolans chef och en populär ridlärare och tränare.

Till en början hade klubben en stor tävlingsbana på gräs med en bank där bland annat den nationella tredagars pingsttävlingen arrangerats. Underlaget byttes till fiber 2014 för att förbättra kvalitén på tävlingar och träningar.

En anläggning i utveckling

1974 fick klubben sitt andra ridhus med måtten 20 x 40 meter och det gamla ridhuset byggdes om till stall och fick då namnet Nya stallet vilket har hängt med sedan dess. Ridhuset byggdes ut 30 meter och kompletterades med cafeteria, kontor och teorisal 1984. 2005 byggdes ytterligare ett ridhus på grund av hög efterfrågan genom ständigt ökande antal ryttarekipage på både ridskola och privatstall. Ridhusen kallas idag Stora respektive Lilla ridhuset.

När klubben startades stod hästarna uppstallade i ett falurött stall som under årens lopp stod i behov att rustas eller rivas. Därav fick ridskolehästarna 1992 flytta in i det stall som står på anläggningen idag. Till en början hyrdes delar av stallet ut till privathästar men efterhand som antalet ridskoleelever ökat har boxarna fyllts upp av ridskolehästar. På klubben finns tre äldre stallbyggnader som används för uppstallning av privathästar – Nya stallet, Karlssons stall och Gröna Lund. Alla stallen har under årens lopp renoverats och exempelvis byggts om från spiltor till boxar.

Under 2020-2021 har ombytes-, hygien-/wc- och personalutrymmena i ridskolans stall och i stora ridhuset renoverats. Plats för skåp till medlemmarna har byggts i stora ridhuset i uppvärmda utrymmen med wc. Under slutet av 2021 kommer det stora ridhuset även förnyas ytterligare med tillgängliga och funktionella utrymmen för medlemmar och personal att fika umgås och arbeta i. De nya ytorna kommer genom sin tillgänglighet att skapa nya och bättre möjligheter för klubben att nå målet att vara en klubb för alla.