Regler vid risk för smittsam sjukdom

Vid misstanke om smittsam sjukdom hos häst uppstallad på Karlskrona Lyckå Ridklubbs anläggning ska det berörda stallet isoleras i samband med provtagning och den sjuka hästen ska sättas i karantän, om så är möjligt. Inga hästar får flyttas från det aktuella stallet.

 • Vid misstänkt smittsam sjukdom i något av föreningens stall; Karlssons, Nya Stallet, Gröna Lund och ridskolestallet ska det aktuella stallet isoleras och avgränsas från övriga hagar, ridbanor och ridhus.
 • Hästar från isolerat stall skall, om möjligt, undvika att passera genom anläggningen. Ridskolans hästar omfattas inte.
 • Hästar från isolerat stall får inte nyttja ridbanor och ridhus. Ridskolans hästar omfattas inte.
 • Ridskolans verksamhet är undantagen
 • Ridskolan och dess verksamhet har alltid företräde och skall skyddas. Ridlektionerna hålles som vanligt men alla ska iaktta försiktighet och byta kläder om man ska besöka något annat stall. Spring mellan stallarna ska undvikas, gällande hygienregler som finns ska följas. Sjuk ridskolehäst hålls i karantän vid misstänkt smitta.

Negativt provsvar

Om vi får ett negativt provsvar, dvs hästen har ingen sjukdom av allvarlig karaktär, följer vi veterinärens rekommendationer:

 • Håll den sjuka hästen fortsatt i karantän. Håll övriga hästar i stallet isolerade.
 • Insjuknar fler hästar hålles stallet isolerat i 21 dagar efter sista insjuknandet.
 • Hästar i det isolerade stallet får rastas på ridvägar utanför anläggningen.

Positivt provsvar

 • Om vi får ett positivt svar gäller beslut av veterinär och närliggande stall kan komma att innefattas av isolering och nedstängning.
 • Hela anläggningen isoleras samtliga stall inom det nedstängda området hålls isolerade från varandra
 • Inga hästar tillåts lämna anläggningen.
 • Inga utomstående hästar får komma för att använda ridbanor/ridhus.
 • Anläggningen hålls isolerad 21 dagar från sista insjuknandet.
 • Inga hästar får rastas på ridvägar utanför anläggningen.
 • Ett schema för användning av uteridbanorna kan vid behov upprättas för de stall som omfattas av isoleringen. Detta schema omfattar även närliggande stall i de fall de omfattas av isoleringen.

Hästägarförsäkran

Hästägarförsäkran enligt nedan gäller alltid alla hästar från alla stall för att få delta i träningar och använda ridhus och ridbanor enskilt.

Hästägarförsäkran:
Jag intygar på heder och samvete att min häst att under de senaste 21 dagarna – räknat från denna dag – inte har visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom, att den under samma tid inte har vistats i ett stall där en smittsam hästsjukdom dig veterligen har förekommit, att den under samma tid inte heller på något annat sätt har varit i kontakt med en häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft eller ha en smittsam sjukdom.

(Våra smittskyddsregler beslutades 2022-12)