Miljösatsning

Nu tar ridklubben ett steg i satsningen att bli mer miljömedvetna.  Våra stora soptunnor har fått kompisar en för plastförpackningar, en för metallförpackningar och en för kartong så nu ska alla våra sopor sorteras. Tanken är att vi ska bygga en sopstation men tills den är klar står de vid personalparkeringen.