Medlemsundersökning Karlskrona Lyckå Ridklubb 2023

För att alla ska trivas och känna sig välkomna i ridklubben behöver vi tillsammans arbeta för att ständigt förbättra vår omgivning, vårt sätt och våra regler och rutiner. Genom att svara på medlemsundersökningen för KLRK 2023 gör du din röst hörd och har möjlighet att påverka.

Undersökningen görs anonymt och dina svar kommer att läsas tillsammans med alla andras och summeras och presenteras som statistik utan fritextsvar på vår webbplats. Målet med undersökningen är att vi ska se vad vi är bra på och vad vi kan bli bättre på. Svara på undersökningen via enkäten: Medlemsundersökning Karlskrona Lyckå Ridklubb 2023
Stort tack för att du vill vara med och förbättra!