Begränsad framkomlighet på ridvägen längs med Spandelstorpskolan

Från 14/11-23 till 4/12-23 pågår dragning av ny vattenledning uppdelat i 2 omgångar med tillkommande schakt i GC-banan.

Arbetet går från Stålvägen upp mot Spanndelstorps skola. Under tiden vattenröret läggs ut,

kommer det vara begränsad framkomlighet pga. arbetsmaskiner på och vid GC-banan.

När schaktarbetet kommer igång, kommer GC-banan att stängas helt.

Undvik att rida längs denna sträcka under tiden arbetet pågår.

Kontaktperson: Per Persson VA